Dzięki tej promocji w Twoje ręce przekazujemy kupon uprawniający do udziału w konkursie jakiego jeszcze nie było
SEECOM KARTING CUP.

Dokonaj zakupu jednego z promocyjnych produktów lub dokonaj dowolnego zakupu za kwotę 3.000,00 zł netto,
wypełnij deklarację przystąpienia do konkursu i odbierz kupon.

Lista produktów promocyjnych dostępna w Biurze Handlowym Seecom Polska s.c. ul.Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań.

REGULAMIN PROMOCJI „SEECOM KARTING CUP”

1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej o nazwie „SEECOM KARTING CUP” stanowi podstawę prowadzenia akcji promocyjnej prowadzonej przez SEECOM POLSKA S.C. określając warunki akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki osób w niej uczestniczących.

2. Organizatorem promocji jest Seecom Polska S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 307, NIP 6972306468, zwany dalej „SEECOM”.

 2. Czas trwania promocji

   Promocja będzie trwała w okresie od 19.11.2018 r. do 28.02.2019 r.

3. Miejsce prowadzenia Promocji

Miejscem przeprowadzenia promocji są wyłącznie Biura Handlowe Seecom Polska w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań i w Zielonej Górze przy ulicy Morelowej, 65-434 Zielona Góra

 4. Warunki korzystania z promocji

1. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie klienci którzy wypełnili deklarację przystąpienia do promocji – Załącznik nr 1

2. Udział w promocji jest dobrowolny.

3. VOUCHER – kupon promocyjny upoważniający do udziału w jednym wyścigu trwającym 8 minut na torze gokartowym E1 GOKARTY POZNAŃ przy ulicy Cisowej 6 w Skórzewie. Opis przejazdu znajduje się na stronie toru gokartowego : www.poznan.e1gokart.pl/cennik/

4. Klient może uczestniczyć w promocji wielokrotnie w ciągu okresu trwania promocji ale nie więcej niż jeden raz dziennie otrzyma vocher..

5. Promocja polega na tym, iż Klientowi SEECOM, który dokona zakupu promocyjnych zestawów zawierających voucher otrzyma możliwość przejazdu jednego wyścigu gokartem jednoosobowym. Jeden przejazd trwa 8 minut. W trakcie trwania przejazdu gokartem organizator przejazdu dokonuje pomiaru czasu poszczególnych okrążeń. Po zakończeniu przejazdu klient zobowiązany jest do przesłania uzyskanych wyników do organizatora promocji na adres biuro@seecom.pl

6. Aby dokonać przejazdu promocyjnego uczestnik musi spełnić wymagania organizatora przejazdów. Jednym z warunków jest wykupienie karty członkowskiej E1 Gokarty oraz kominiarki.

7. Wyniki będą publikowane z wykorzystaniem pseudonimu/numeru KLIENTA umieszczonego na deklaracji przystąpienia, na stronie internetowej www.seecompolska.pl/cartingcup

8. Publikacja wyników następuje do 48h od otrzymaniu wiadomości mailowej od KLIENTA

9. KLIENCI, którzy uzyskają najlepsze czasy swoich przejazdów mają możliwość wzięcia udziału w dodatkowych przejazdach organizowanych przez Seecom Polska S.C. i partnerów promocji.

10. Do przejazdu z użyciem VOUCHERA upoważniony jest tylko i wyłącznie KLIENT, który wypełnił deklarację.

11. Wydawcą VOUCHERA jest E1 Gokarty Sp.z o.o. Sp. k.

12. VOCHER nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę.

13. Niezrealizowany VOCHER traci swoją ważność po upływie terminu umieszczonego na voucherze, W przypadku braku określenia na kuponie terminu jego ważności traci on swoją ważność po upływie okresu trwania promocji.

14. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez SEECOM

5. Zasady zwrotu towaru

1. W przypadku zwrotu towaru objętego promocją (w zestawie z VOUCHEREM), KLIENT jest zobowiązany również do zwrotu niewykorzystanego VOUCHERA.6.

6. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Klienta na warunki promocji określone w niniejszym regulaminie.

2. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest w Biurach Handlowych SeeCOM POLSKA oraz na stronie www.seecompolska.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Za odpowiednią realizację vouchera odpowiada wydawca vouchera.

 

 

Poznań, dnia 19.11.2018 r.