Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

SEECOM POLSKA Robert Geisler, Dariusz Baksalary
Spółka Komandytowa
Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań
tel. +48 61 677 21 95, e-mail: biuro@seecompolska.pl
www.seecompolska.pl

Wprowadzenie:

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony prywatności i danych osobowych.

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), istniejącymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych jak i zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi informację o tym, w jaki sposób posługujemy się Państwa danymi osobowymi i jakie są Państwa prawa, jako osób, których dane te dotyczą.

Dane Osobowe

Dane osobowe określają informacje szczegółowe o znaczeniu osobistym lub rzeczowym. Obejmują one wszystkie informacje dotyczące tożsamości, jak np. nazwisko, adres e-mail czy adres. Informacje, które nie mogą być powiązane z tożsamością konkretnej osoby (np. liczba użytkowników oferty online) nie są zaliczane do danych osobowych.

Z naszej oferty online można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i bez korzystania z danych osobowych. Jednakże niektóre z usług wymagają ich podania. Dane te są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów konkretnej oferty online, w szczególności do zebrania i przygotowania potrzebnych informacji.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane są przechowywane na specjalnie chronionych serwerach. Są one zabezpieczone za pomocą środków technicznych i organizacyjnych na wypadek utraty, zniszczenia, dostępu, wprowadzenia zmian czy rozpowszechnienia ich przez osoby niepowołane. Dostęp do Państwa danych posiadają tylko nieliczne upoważnione do tego osoby. Są one odpowiedzialne za obsługę serwerów w zakresie technicznym, handlowym lub redakcyjnym. Mimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

 

Podstawa prawna i okres przechowywania danych

Podstawą prawną w oparciu o którą możliwe jest przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych są realizacja umowy, zobowiązania prawne, uzasadnione interesy, oraz wyrażona przez Państwa zgoda. Nieudostępnienie danych może mieć różnego rodzaju skutki.

Korzystamy z danych osobowych w ściśle określonym celu w czasie realizacji danej transakcji handlowej, do upłynięcia okresu gwarancyjnego lub innych istotnych terminów prawnych. zgodnie z ustawowo narzuconym obowiązkiem dotyczącym przechowywania i dokumentacji danych.

Informacje o komputerze

Niezależnie od rejestracji, podczas każdej wizyty w naszym portalu gromadzone są następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP, zapytanie wysłane z przeglądarki użytkownika, jak i czas wysłania takiego zapytania. Ponadto w ramach tego zapytania zapisywane są informacje o statusie i ilości przesłanych danych. Pobieramy również informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki, oraz o systemie operacyjnym komputera. Sprawdzamy również z jakiej strony użytkownik trafił do naszej oferty online. Adres IP przechowywany jest tylko i wyłącznie na okres korzystania z naszej oferty online, a następnie jest on kasowany lub staje się anonimowy poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Korzystamy z tych danych w celu obsługi oferty online, a w szczególności aby zidentyfikować, a co za tym idzie usunąć powstałe błędy, określić obciążenie oferty internetowej, dopasować ją i ulepszyć.

Zastosowanie plików cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które zapisują określone ustawienia i dane do wymiany z naszą ofertą internetową za pomocą przeglądarki internetowej. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której został on wysłany, jak i informacje o wieku pliku, oraz alfanumeryczny znak identyfikacyjny.

Dzięki plikom cookie możemy rozpoznać Państwa komputer i natychmiast udostępnić Państwu ewentualne pierwotne ustawienia. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć naszą ofertę internetową, a użytkownikom zapewnić jeszcze lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies to tak zwane pliki „sesyjne”. Oznacza to, że wygasają one automatycznie po zakończonej sesji.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Zapisywanie plików cookies można zdezaktywować, lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, żeby informowała ona o ich wysyłaniu. Nie zgadzając się na zapisywanie plików cookies można ograniczyć, albo całkowicie uniemożliwić korzystanie z naszej oferty.

Wykorzystanie Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z serwisu Google Maps w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Wykorzystując Google Maps firma Google zbiera, przetwarza i korzysta z danych dotyczących wykorzystania funkcjonalności map przez użytkowników serwisu. Dokładne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Google mogą Państwo znaleźć  tutaj: Polityka prywatności Google. Tam w centrum ochrony danych mogą Państwo zmienić także swoje ustawienia dotyczące prywatności.

Wyczerpujące informacje dotyczące administracji danych osobowych przy wykorzystaniu produktów Google znajdą Państwo pod linkiem.

Wykorzystanie katalogu czcionek (Google Webfonts)

Aby nasze treści na stronach internetowych przedstawione były w sposób poprawny i atrakcyjny pod względem graficznym, korzystamy z bibliotek czcionek jak np. Google Webfonts: (https://www.google.com/webfonts/). Aby uniknąć wielokrotnego ładowania , czcionki Google Webfonts zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika. Jeżeli przeglądarka nie wspiera Google Webfonts, lub odmawia dostępu, treści będą wyświetlane w standardowym zapisie.

Uruchomienie bibliotek tworzy automatycznie połączenie z ich operatorem. Przy tym jest teoretycznie możliwe – chociaż nadal nie do końca jasne w jakim celu, że usługodawca biblioteki gromadzi dane użytkowników.

Kanały social media

Na naszej stronie znajdą Państwo linki do portali społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Instagram i Pinterest, biznesowego portalu społecznościowego Xing, serwisu internetowego YouTube, oraz serwisu Twitter do mikroblogowania. Linki można rozpoznać po logu usługodawcy.

Kliknięcie w link otwiera odpowiednio strony portali społecznościowych, dla których powyższe oświadczenie o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania. Szczegóły dotyczące obowiązujących ustaleń znajdą Państwo na stronach internetowych każdego z usługodawców. Można je znaleźć pod następującymi linkami:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=pl
Xing: https://www.xing.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=pl
YouTube: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Wtyczki społecznościowe

Na naszych stronach internetowych znajdują się wtyczki społecznościowe poniżej wymienionych portali. Użytkownik może rozpoznać wtyczki po tym, że oznaczone są one odpowiednim logo portalu.

Wtyczki te umożliwiają przesyłanie informacji usługodawcom, do których mogą także należeć osobiste dane użytkowników, a co za tym idzie mogą one być przez nich wykorzystywane. Staramy się zapobiec nieświadomemu i niechcianemu zapisywaniu i przekazywaniu danych do usługodawców przez rozwiązanie nazywane dwuklikiem. Aby aktywować daną wtyczkę społecznościową należy kliknąć na odpowiednie okienko. Dopiero takie uruchomienie wtyczki powoduje zebranie informacji i przekazanie ich do właściciela usługi. Nasza firma nie zbiera żadnych informacji osobistych za pomocą wtyczek społecznościowych, bądź informacji na temat korzystania z nich.

Nie mamy wpływu na to, jakie dane sporządza pozyskuje dana wtyczka i jak są one wykorzystywane przez właściciela usługi. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z usługami oferowanymi przez dany portal, jak i zbierane są przynajmniej takie dane jak adres IP i informacje dotyczące użytkowanego sprzętu. Istnieje również możliwość, że właściciel serwisu może próbować zapisać pliki cookies na komputerze użytkownika. Informacje o tym, jakie dane konkretnie są zbierane i jak są one wykorzystywane przez dany portal, można uzyskać w polityce prywatności każdego z serwisów. Wskazówka: Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook może zidentyfikować go jako użytkownika odwiedzanej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki następujących serwisów społecznościowych:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA)

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych takich jak nazwisko i adres e-mail. Dane te są przez nas zbierane i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu opracowania i odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Po jej udzieleniu dane te będą przez nas przechowywane na wypadek ewentualnych zapytań do danej sprawy. Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia Państwa danych w każdym momencie, w innym wypadku dane kasowane są po całkowitym rozwiązaniu sprawy.

Informacje dodatkowe

Linki do pozostałych stron internetowych

Nasza oferta zawiera linki do innych stron internetowych. Linki te są z reguły oznaczone jako takowe. Informujemy, że nie mamy wpływu na to, czy strony internetowe znajdujące się w linkach, przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Polecamy każdorazowe zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych na poszczególnych stronach internetowych.

Prawo do wglądu, korekty, zmiany, blokady, usunięcia danych osobowych

Mają Państwo każdorazowo prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przechowujemy. Użytkownik ma prawo do korekty, blokady i usunięcia swoich danych osobowych, chyba że przechowywanie danych jest niezbędne do realizacji transakcji. Osobą kontaktową w tym zakresie jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe znajdą Państwo na dole strony.

Aby blokada danych w każdym momencie była możliwa, muszą one być przeniesione do pliku blokującego w celach kontrolnych. Jeśli nie ma ustawowego obowiązku archiwizacji danych, mogą Państwo zażądać ich skasowania. Jeżeli taki obowiązek jest nałożony, dane zostaną zablokowane na Państwa życzenie.

Użytkownik może zgłosić zmiany lub wycofać swoją zgodę za pomocą odpowiedniego komunikatu, który będzie miał skutek w przyszłości. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed odpowiednim organem nadzorczym.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych prosimy o wysłanie maila na adres:

biuro@seecompolska.pl

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Stan oświadczenia o ochronie danych osobowych oznakowany jest datą podaną poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Aktualną wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania informacji o obowiązującym oświadczeniu o ochronie danych osobowych użytkownik powinien regularnie przeglądać naszą ofertę online.

Stan oświadczenia o ochronie danych osobowych: Maj 2018