Pandemia COVID-19 na świecie wpłynęła na wzrost zainteresowania nowoczesnymi urządzeniami pomocnymi w walce z koronawirusem. Rozwój technologii pozwala nam w bezpieczny, bezdotykowy sposób dokonać szybkiego pomiaru temperatury ciała, eliminując potencjalne źródło zagrożenia w skupiskach ludzi. Spośród wielu rozwiązań, które pojawiły się na rynku postanowiliśmy zarekomendować kompleksowy system automatycznego pomiaru temperatury ciała produkowany przez firmę Dahua Technology, który w skuteczny sposób wspierał walkę z pandemią koronawirusa w Chinach.

Precyzja pomiaru


Na precyzję pomiaru mają wpływ elementy składowe systemu:

  • kamera bispektralna, składająca się z dwóch modułów:
  1. Termowizyjnego – odpowiedzialnego za pomiar temperatury
  2. Widzialnego z funkcją sztucznej inteligencji – do ustalenia precyzyjnego miejsca pomiaru
  • wzorzec temperatury „Black Body”.

W systemie produkowanym przez firmę Dahua Technology ogromne znaczenie ma wysoka rozdzielczość i odpowiednio dopasowana ogniskowa obiektywu modułu termowizyjnego, kamery bispektralnej. Dzięki tym parametrom pomiar w konkretnym miejscu na twarzy jest dokonywany na prawie trzykrotnie większej ilości pikseli niż w rozwiązaniach innych producentów.

Moduł widzialny z funkcją sztucznej inteligencji odpowiada za zlokalizowanie twarzy osoby, przebywającej w obszarze obserwacji kamery. Zaawansowany algorytm działający w oparciu o dane medyczne wyszukuje punkty charakterystyczne wskazujące na podwyższoną temperaturę ciała, są to kąciki oczu, skroń oraz czoło. Miejsce pomiaru temperatury uzależnione jest również od cech indywidualnych osób znajdujących się w kadrze. Kamera precyzyjnie ustala miejsce pomiaru
rozpoznając czy dana osoba ma np. okulary.
Pomiar wykonany przez kamerę termowizyjną jest pomiarem punktowym a nie średnią odczytu temperatury z całej twarzy.
Zastosowanie „Black Body” utrzymującego stałą temperaturę umożliwia dokonanie pomiaru za pomocą kamery termowizyjnej z dokładnością do 0,3 stopnia Celsjusza.

Przed wprowadzeniem na polski rynek urządzenie do pomiaru temperatury zostało poddane wielu testom przeprowadzonym przez inżynierów Dahua Technology Poland. Ich wyniki i metodykę prezentujemy poniżej.

Pomiar osoby w masce.
Pomiar osoby w kominiarce
Pomiar osoby w kasku:-)
Odporność na zakłócenia

Szybkość pomiaru

Zestaw do pomiaru temperatury Dahua Technology umożliwia natychmiastowy, jednoczesny pomiar temperatury nawet 20 osób znajdujących się w kadrze kamery. Zastosowanie takiego urządzenia jest dużo szybsze od pomiaru termometrem ręcznym.

Scenariusz alarmowy

W trakcie konfiguracji parametrów systemu określamy temperaturę, której przekroczenie powoduje alarm. Podstawowym sposobem informowania o tym fakcie jest sygnalizacja optyczno-akustyczna w kamerze. Bardziej zaawansowane algorytmy mogą być realizowane z wykorzystaniem oprogramowania Cayuga. Scenariusze alarmowe, które możemy tworzyć umożliwiają wymuszenie odpowiednich reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia. Wyskakujące okno powiadomień wymaga wpisania komentarza przez osobę nadzorującą pomiar do zaistniałej sytuacji, dodatkowo system może automatycznie wysłać powiadomienie email do wskazanych osób lub wysterować urządzenia zewnętrznych systemów.

Obraz generowany przez kamerę może być cały czas rejestrowany. Oprogramowanie Cayuga umożliwia w prosty sposób przeszukiwanie archiwum według określonych kryteriów np. alarmów, treści komentarza operatorskiego, czasu wystąpienia.

Znaczniki zdarzeń alarmowych oprogramowania Cayuga.

Doskonałym narzędziem jest również system kontroli dostępu GreenACS. Dzięki integracji z rozwiązaniem do pomiaru temperatury kontroler drzwiowy może realizować zamknięcie śluzy lub blokadę drzwi w sytuacjach zagrożenia. Można również skonfigurować pracę systemu w trybie dozoru pracownika ochrony (otwarcie drzwi jest realizowane przez operatora na podstawie obrazu z kamery)

System pomiaru temperatury ciała można udoskonalić o funkcję identyfikacji czy osoby wchodzące do budynku mają założoną maseczkę. W tym celu należy zastosować jednostkę rejestrującą IVSS Dahua Technology.

Jak to działa w praktyce

Poniżej prezentujemy film obrazujący działanie sytemu do pomiaru temperatury przekazany nieodpłatnie przez naszą firmę dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.