Cayuga to wysokiej klasy system nadzoru wideo, przeznaczony do wydajnego zarządzania dużymi instalacjami obejmującymi wiele lokalizacji. Cayuga zapewnia szerokie spektrum zarówno otwartych interfejsów, jak i głębokich integracji. Dzięki modułowej budowie system można stosować w małych instalacjach a następnie przystosowywać do zmieniających się, specyficznych wymagań projektu.
Dzięki elastyczności i szerokiej ofercie dodatkowych modułów rozszerzających funkcjonalność systemu, Cayuga sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

 • System Cayuga można wstępnie skonfigurować offline w ramach procesu wdrażania.
 • Prosta instalacja – wszystkie moduły
  i komponenty można zainstalować za pomocą jednej procedury instalacyjnej.
 • Prosty interfejs z kreatorem pomagającym w łatwym dodawaniu nowych użytkowników, urządzeń
  i scenariuszy alarmowych.
 • Cayuga umożliwia stosowanie systemów wideo zgodnych z RODO, np. poprzez maskowanie lub zamazywanie obszarów obrazu – chroniąc w ten sposób prawa do prywatności klientów i pracowników
 • Certyfikat do stosowania w sektorze bankowym
 • Cayuga oferuje tworzenie struktur organizacyjnych oraz szczegółowe zarządzanie prawami i rolami.
 • Jesteś bezpieczny, Cayuga AutoUpdater ciągle monitoruje i aktualizuje wszystkie elementy systemu
 • Indywidualnie konfigurowane scenariusze alarmowe umożliwiają szybką reakcję w przypadku wystąpienia zdarzenia.
 • Intuicyjny odtwarzacz wideo ułatwia efektywne przeglądanie nagrań archiwalnych.
 • Elastyczny dostęp do systemów wideo opartych na Cayuga poprzez aplikację kliencką, przeglądarkę internetową
  i aplikację mobilną.
 • Obsługa prawie 5000 modeli kamer i urządzeń ponad 80 wiodących producentów
 • Otwarty interfejs umożliwiający prostą dwukierunkową integrację systemów innych firm (PSIM, kontrola dostępu, sygnalizacja włamania, analiza wideo).
 • Zintegrowana koncepcja redundancji i przełączania awaryjnego pozwala optymalnie zabezpieczyć system nadzoru wideo przed awariami systemu

Cayuga to rozwiązania szyte na miarę, które można wdrożyć dzięki integracji na najwyższym poziomie. Dzięki otwartości i szerokiej gamie interfejsów, Cayuga pozwala na połączenie istniejących i nowych systemów w jeden spersonalizowany system nadzoru wideo. Indywidualną konfigurację każdego wdrożenia uzyskujemy dzięki duża liczba komponentów sprzętowych i programowych zintegrowaną za pomocą interfejsów i protokołów. Cayuga jest idealnym rozwiązaniem dla dużych i złożonych projektów.

 • Szybka i łatwa integracja z systemami branżowym, takimi jak systemy sprzedażowe z modułami kasowymi i systemy ERP za pomocą interfejsu aplikacji biznesowych.
 • Współpraca z centralnymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak zarządzanie budynkiem, systemy PSIM oraz systemami kontroli dostępu, systemami antywłamaniowymi i przeciwpożarowymi.
 • Wygodny dostęp do systemu Cayuga dzięki obsłudze Active Directory / jednokrotne logowanie do centralnej administracji i przydzielania uprawnień wszystkim użytkownikom.
 • Obsługa standardu OPC UA, wiodącego protokołu wykorzystywanego w komunikacji między systemami w automatyce i technologii dla bezpieczeństwa.
 • Integracja z systemami innych firm poprzez sieciowe moduły wejścia / wyjścia.
 • Współpraca z urządzeniami VoIP połączonymi za pośrednictwem serwerów SIP.
 • Dzięki otwartości systemu Cayuga możesz korzystać z różnorodnych modeli kamer, większości producentów.
 • Prosta migracja z systemów analogowych do CCTV IP dzięki możliwości stosowania koderów
 • Smart Drivers – łatwa integracja z nowymi modelami kamer.
 • Obsługa standardu ONVIF

Elastyczna integracja programowa dzięki interfejsowi SAI (Analytics Interface) z analityką serwerowa innych producentów lub zaszytą w kamerach.

Szybka i łatwa integracja z Twoim istniejącym systemem pozwala na zmniejszenie kosztów instalacji systemu bezpieczeństwa wideo. Migracja oznacza również, możliwość zachowania i ciągłego używania starszych systemów. Wszystko to sprawia, że Cayuga zapewnia opłacalne i trwałe rozwiązanie.

Szeroki zestaw interfejsów pozwala współpracować z wieloma systemami innych firm w architekturze oprogramowania Cayuga:

 • Software Development Kit (SDK)
 • Gateway Services (SGS)
 • Analytics Interface (SAI)
 • Event Interface (SEI)
 • OPC UA Server

Wysoko wyspecjalizowane narzędzia analizy wideo w Cayuga kwalifikują otrzymane dane i odfiltrowują wszystkie istotne informacje – bezpośrednio lub w połączeniu z dodatkowymi danymi np. BVI. Specjalnie skompilowany zestaw narzędzi analitycznych służy do tworzenia zawansowanych scenariuszy alarmowych. Inteligentne procedury analizy pozwalają szybciej rejestrować i oceniać wyniki – i dzięki temu podejmować właściwe decyzje.

 • Cayuga Analytics Server 3D: Zintegrowany moduł analizy wideo do ochrony obwodowej
 • Wykrywanie ruchu oparte na rozwiązaniu serwerowym można szybko i łatwo aktywować za pomocą funkcji Record on Motion; dodatkowe wsparcie dla detekcji ruchu realizowane przez kamery
 • ISearch: Funkcja wyszukiwania w nagraniach archiwalnych w celu szybszego śledzenia zdarzeń
 • Counting: liczenie przedmiotów i osób generuje ciągły przepływ informacji i wspiera proces decyzyjny.

Szeroka funkcjonalność oprogramowania Cayuga pozwala również używać interfejsu analityki (SAI) do integracji funkcji analizy opartych na kamerach i serwerach innych producentów. Oznacza to, że dzięki otwartości systemu Cayuga możesz korzystać ze wszystkich najnowszych funkcji analitycznych dla optymalnego zarządzania wideo.
System Cayuga wspiera obecnie rozwiązania:

– AXIS Perimeter Defender (kamery)

– BOSCH IVA (kamery)

– Digital Barriers SafeZone (serwer/kamery)

– Forlan arealvis, gatevis, objectvis (serwer)

– Siemens (serwer)

– TechnoAware (serwer)

Cayuga pozwala zwiększyć funkcjonalność systemu nadzoru wideo moduł automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Z pomocą takiego rozwiązania można uprościć procesy decyzyjne, obniżyć koszty obsługi.

Moduł Cayuga LPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) może automatycznie odczytywać formaty tablic rejestracyjnych z wielu krajów, nawet znaki cyrylicy i arabskie. System może obejmować jednocześnie wiele pasów ruchu.

Rozpoznawanie tablic może być realizowane poprzez moduł LPR lub można zintegrować narzędzia do rozpoznawania tablic rejestracyjnych innych producentów.

Cayuga łączy maksymalną funkcjonalność i maksymalną łatwość obsługi. Interfejs użytkownika zachwyca wyjątkowo przejrzystym układem, który oferuje intuicyjne wskazówki dla użytkownika. Cayuga wykorzystuje zalety nowoczesnych koncepcji obsługi i łączy je z pomysłową funkcjonalnością i optymalną ergonomią – aż do specjalnego, nocnego trybu dozoru.

Cayuga zapewnia przejrzysty widok w każdym module zadaniowym, dzięki czemu można szybko reagować na bieżące wydarzenia zarówno w trybie na żywo, archiwizacji. Intuicyjny interfejs konfiguracji pozwala z kolei na proste wdrożenie systemu nadzoru wideo. Cayuga jest łatwa w użytkowaniu nawet po krótkim szkoleniu z obsługi – jest to dużą zaletą, dla instalacji firmowych które dozorują zewnętrzni pracownicy służb ochrony.

 • Możliwość jednoczesnej konfiguracji i modyfikacji wielu kamer i funkcji
 • Wybór kamery za pomocą funkcji lasso bezpośrednio w mapie obiektu – aby jak szybko reagować na zdarzenia
 • Zmiana widoków metodą „przeciągnij i upuść” na ścianie wideo
 • Liczniki alarmów i okno powiadomień – aby wszystkie bieżące alarmy były zawsze widoczne, nawet w trybie archiwizacji
 • Definicja koloru – klasyfikuje i odpowiednio wizualizuje zdzarzenia i alarmy.
 • Możliwość zdefiniowania widoków zawierających Pre-Alarm/ Na Żywo/ Archiwum/ Alarm – dla lepszej analizy ciągu zdarzeń.

W mobilnym świecie z globalnymi relacjami biznesowymi zarządzanie systemem nadzoru wideo jest wymagane niezależnie od lokalizacji. Cayuga oferuje praktyczne, najnowocześniejsze opcje dostępu i rozwiązania transmisyjne, które pozwalają
na kontrolę nad swoją firmą z dowolnego miejsca na świecie.

WEB & APLIKACJA KLIENCKA

Dla szybkiego i elastycznego dostępu do systemu, Cayuga oferuje rozwiązania na urządzenia mobilne, np. tablety i smartfony (iOS i Android). Dodatkowe wtyczki wideo nie są wymagane, a wszystkie strumienie wideo są konwertowane na jednolity format.

CAYUGA ANYWHERE.

Dzięki pakietowi Cayuga Anywhere możesz uruchomić oprogramowanie klienckie Cayuga na dowolnym komputerze bez wcześniejszej instalacji. W zależności od uprawnień użytkownika, Anywhere oferuje wszystkie funkcje pełnej wersji, takie jak podgląd na żywo i archiwum, administracja i konfiguracja systemu.

DISPLAY AGENT / WIRTUALNY ŚCIANA MONITORÓW

Display Agent to narzędzie przygotowane w celu wizualizacji systemu nadzoru wideo z wykorzystaniem dużej ilości monitorów lub ścian monitorowych różnych producentów. Zarządzanie odbywa się w prosty sposób z wykorzystaniem narzędzi oferowanych w oprogramowaniu klienckim Cayuga.

PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Prosta wersja oprogramowania Cayuga przeznaczona jest dla bezinstalacyjnego odtwarzania wyeksportowanych, zaszyfrowanych, archiwalnych danych wideo np. bezpośrednio z nośnika.

MULTILOGIN

Umożliwia użytkownikowi (np. centrum dozoru wideo) połączenie do wielu instalacji/systemów jednocześnie i dostęp do wszystkich podłączonych kamer.

OPTYMALIZACJA

Dla optymalnej transmisji obrazu przy wąskim paśmie połączenia sieciowego Cayuga oferuje transkodowanie wideo. Obrazy mogą być przesyłane na żywo i w trybie archiwum pomiędzy serwerem a stacją kliencką w zoptymalizowanej przepustowości.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

Cayuga oferuje różne mechanizmy ochrony prywatności pracowników, klientów i gości, przystosowane do obecnie obowiązujących przepisów. Oznacza to, że wrażliwe obszary obrazu lub obiekty mogą być anonimizowane np. poprzez rozmycie.

Cayuga to również ochrona danych na poziomie systemu: dane między serwerem a stacją kliencką są wysyłane w postaci zaszyfrowanej, jest to jeden z powodów, dla których Cayuga uzyskała certyfikaty uprawniające do stosowania w zaawansowanych systemach np. w sektorze finansowym.

ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Cayuga oferuje szereg funkcji do obsługi systemu w bezpieczny i zgodny z RODO sposób oraz zapewnienie najlepszej możliwej ochrony prywatności. Dodatkowe funkcje administracyjne, takie jak zasada „czterech oczu” (drugie hasło) zapewnia również bezpieczeństwo oprogramowania w zakresie tego, kto może zobaczyć materiał archiwalny.

Cayuga umożliwia maskowanie/anonimizację w dowolnie definiowanym, wrażliwym obszarze i zależnie od trybu pracy „Na żywo” lub „Archiwum”. Dostęp do danych bez maski prywatności zależny jest od uprawnień użytkownika.

CYBERSECURITY

Transmisja danych między modułami, a także między serwerem a klientem jest przeprowadzana przy użyciu szyfrowania 128-bitowego.

Cayuga umożliwia optymalne dostosowanie do struktur organizacyjnych firmy – do dowolnego, nieograniczonego rozmiaru. Dzięki rozproszonej instalacji oprogramowania na wielu serwerach, możliwy jest dowolny poziom skalowania. Tooznacza, że w razie potrzeby serwery mogą być umieszczone w różnych lokalizacjach (np. sklepy).

Wszyscy użytkownicy oprogramowania Cayuga są zaimplementowani w systemie indywidualnie zgodnie z ich różnymi prawami. Oznacza to, że nawet duże systemy dystrybuowane na całym świecie z kilkoma tysiącami kamer mogą być zarządzane i kontrolowane centralnie.

Ogólna architektura systemu fizycznie oddziela klientów od serwera. Zapisywanie danych obrazowych i komunikacja z kamerami jest realizowana jako usługi systemowe, nie jest konieczne uruchamianie osobnego oprogramowania na serwerze i nie jest wymagane lokalne logowanie. Korzystając z tej struktury, można tworzyć bardzo złożone instalacje.

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI NA WIELU, RÓŻNYCH POZIOMACH

Cayuga umożliwia zarządzanie ponad tysiącem użytkowników. Dla każdego użytkownika można przypisać indywidualnie, szczegółowe prawa do podglądu obrazu z kamer, sterowania (np. sterowanie PTZ) i dodatkowymi komponentami Cayuga takimi jak przyciski lub widoki i mapy. Uprawnienia są zgodne ze schematem organizacyjnym Twojej firmy.

 

Wysoka niezawodność systemu Cayuga jest gwarantowana dzięki redundancji zarządzania systemem i zapisu awaryjnego. Używając standardowego sprzętu IT,
możesz skrócić przerwy w rejestracji obrazu do minimum – niezależnie od złożoności awarii.

REDUNDANCJA.

W przypadku awarii serwera centralnego, serwer proxy przejmuje funkcje odtwarzania i umożliwia pracę systemu z istniejącymi użytkownikami. Cayuga wspiera Klaster Windows i wirtualizację.

FAILOVER.

Jeśli serwer nagrywający ulegnie awarii, jego funkcje automatyczne przejmuje serwer zapasowy i kontynuuje zapis.

ZAPIS LUSTRZANY.

System umożliwia zapis obrazu w systemie lustrzanym.

Cayuga S50 X jest skalowalnym systemem VMS idealnym dla małych i średnich instalacji systemów CCTV IP.

 • Obsługa do 50 kamer
 • 1 serwer
 • Podgląd na żywo/ Tryb archiwum
 • Dostęp poprzez aplikacje mabolne
 • Mapy obiektów

Cayuga S100 jest profesjonalnym systemem VMS dla średnich instalacji systemów CCTV IP.

 • Obsługa do 100 kamer IP
 • Do 2 serwerów
 • Redundantny system administracji
 • Wirtualna ściana monitorów
 • Zaawansowane scenariusze alarmowe
 • Obsługa analityki video

Cayuga infinity jest systemem VMS typu enterprise dedykowanym do dużych instalacji systemów CCTV.

 • obsługa nieograniczonej ilości kamer
 • nieograniczona liczba serwerów
 • hierarchiczna administracja
 • obsługa Active Directory
 • obsługa urządzeń VoIP

Cayuga Infinity X jest najwyższej klasy systemem VMS dedykowana dla najbardziej wymagających klientów.

 • obsługa nieograniczonej ilości kamer
 • nieograniczona liczba serwerów
 • pełna redundancja

SŁUŻBY WIĘZIENNE

OBRONNOŚĆ

IMPREZY MASOWE

LOGISTYKA

HOTELE

BIUROWCE

PRZEMYSŁ

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

HANDEL

BUDYNKI MIESZKALNE

OCHRONA ZDROWIA

KASYNA

SZKOLENIA

Szkolenia certyfikujące dotyczące oprogramowania Cayuga są organizowane w formie trzydniowych warsztatów. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu projektowania, doboru urządzeń, instalacji i konfiguracji systemów nadzoru video CCTV IP.

Podczas szkolenia poruszane są również zagadnienia dotyczące integracji, bezpieczeństwa danych osobowych oraz redundancji.

Szkolenie certyfikujące kończy się egzaminem praktycznym.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY