Moduł detekcji audio w oprogramowaniu Eocortex pomaga szybko reagować na zdarzenia, którym towarzyszą głośne dźwięki.

  • Możesz ustawić poziom ciśnienia akustycznego, którego przekroczenie będzie wskazywało na zdarzenie któemu towarzyszy hałas.
  • Jeśli poziom dźwięku przekroczy ustawioną wartość, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie poprzez aplikację kliencką, telefon lub e-mail.
  • Detekcja audio może również rozpoczynać automatyczną rejestrację obrazy.

Dzięki modułowi detekcji audio możesz:

  • zidentyfikować źródło zagrożenia w razie potrzeby rozpocząć odpowiednie procedury
  • możesz zapewnić bezpieczeństwo ludziom i zminimalizować szkody na mieniu np. w centrum handlowym czy sklepie
Detekcja audio