Detekcja dymu i ognia

Wykrywanie dymu i ognia przez oprogramowanie Eocortex pomaga zapobiegać pożarom, co w następstwie zapobiega utracie zdrowia i mienia.

Oprogramowanie Eocortex analizuje obraz z kamer IP w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  • W przypadku wykrycia dymu lub ognia operator otrzymuje natychmiastowe powiadomienie poprzez oprogramowanie klienckie, telefon lub e-mail.
  • Wszystkie zdarzenia wykryte przez moduł są zapisywane w dzienniku zdarzeń w celu późniejszego, szybkiego przeszukania w archiwum.
  • Moduł detekcji dymu i ognia może stanowić opcjonalną, wczesną fazę detekcji pożaru i pozwala na integrację z alarmem przeciwpożarowym lub systemem gaśniczym.

Nie musisz obserwować monitorów systemu nadzoru wideo 24 godziny na dobę.

Dzięki modułowi wykrywania dymu i ognia możesz:

  • natychmiast reagować na ogień i dym oraz powstrzymać wybuch lub rozprzestrzenianie się ognia
  • niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o konieczności ich szybkiej ewakuacji
  • znaleźć dokładną lokalizację i przyczyny pożaru
  • zwiększyć poziom bezpieczeństwa i zdrowia personelu i klientów, a także zminimalizujesz szkody w mieniu.
Detekcja dymu i ognia