Moduł detekcji kasków ochronnych umożliwia zminimalizowanie poziomu obrażeń oraz śmiertelności pracowników na skutek łamania przez pracowników przepisów BHP.

System nadzoru wideo Eocortex z aktywnym modułem wykrywania kasków w kadrze osobę i sprawdza obecność kasku na głowie.

W przypadku braku kasku moduł automatycznie wysyła powiadomienie poprzez aplikację kliencką, telefon lub e-mail.

Wszystkie zdarzenia są automatycznie rejestrowane. W dowolnym momencie możesz łatwo przejrzeć archiwum i znaleźć fragment wideo z naruszeniem.

Dzięki modułowi detekcji kasków ochronnych możesz:

  • zminimalizować przypadki łamania przepisów BHP przez pracowników
  • zapobiegać urazom w miejscu pracy
  • uniknąć kar nakładanych przez organy regulacyjne
  • zbadać okoliczności przypadków naruszenia przepisów BHP
Wykrywanie kasku