GreenACS kontrola dostępu nowej generacji

Informacje ogólne.

GreenACS to skalowalny systemu kontroli dostępu nowej generacji umożliwiający w prosty sposób zarządzanie i monitorowanie obiektu. Wszystkie operacje odbywają się w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze i w bezpieczny sposób. Do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu nie wymagana jest instalacja specjalistycznego oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa. Kontrolery GreenACS działają w oparciu o pełną komunikację sieciową z Systemem Centralnym a w przypadku braku połączenia z Systemem Centralnym pracują autonomicznie do czasu przywrócenia komunikacji.

Oprogramowanie GreenACS
Greenacs autoryzacja
Rejestracja czasu pracy
Kontroler Greenacs

Rozwiązanie chmurowe.

System kontroli dostępu zarządzany w chmurze umożliwia dostęp do zarządzania i nadzoru obiektu w czasie rzeczywistym o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie.
Bezpieczeństwo systemu zapewnia:

  • Podwójne szyfrowanie transmisji danych pomiędzy Kontrolerami a Systemem Centralnym z zastosowaniem mechanizmów SSL (Secure Socket Layer) oraz PGP (Pretty Good Privacy).
  • System wykrywania i blokowania prób ataków na komponenty systemu, w tym na Kontrolery, Serwer Centralny czy też próby generowania kolejnych numerów kart kontroli dostępu.
  • Możliwość definicji uprawnień Użytkowników tylko do wybranych obszarów funkcjonalnych w Systemie Centralnym kontroli dostępu Green ACS.
  • Mechanizmy raportowania i analizy nieuprawnionych prób zalogowania się do Systemu Centralnego.
  • Autoryzacja dwuskładnikowa z wykorzystaniem generatora dynamicznych kodów PIN (token) do logowania do Systemu Centralnego
  • Zgodność systemu GreenACS z normą PN-EN 60839-11-1 (Elektroniczne systemy kontroli dostępu – wymagania dotyczące systemów i części składowych) w zakresie Grade 1-3 oraz normą obronną NO-04-A004-6.
  • Zabezpieczenia systemowe zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki i zalecenia: SOX | Sarbanes Oxley Compliance, PCI DSS | Payment Card Industry – Data Security Standards Compliance.

Kontrolery GreenACS działają w oparciu o pełną komunikację sieciową z Systemem Centralnym a w przypadku braku połączenia z Systemem Centralnym pracują autonomicznie do czasu przywrócenia komunikacji.

Lokalny system centralny BBOX.

System kontroli dostępu z lokalnym systemem centralnym to idealne rozwiązanie dla obiektów z zamkniętą siecią transmisyjną (bez dostępu poprzez internet do urządzeń brzegowych). Lokalny system centralny posiada wbudowany webserver i dzięki temu mimo zamkniętej infrastruktury użytkownik może korzystać z interfejsu www do konfiguracji i monitorowania systemu kontroli dostępu. Rozwiązanie z lokalnym systemem centralnym – BBOX dostępne jest tylko w wersji z oprogramowaniem GACS w wersji Enterprise. O bezpieczeństwo komunikacji w sieci wewnętrznej pomiędzy kontrolerami a jednostką centralną dbają te same mechnizmy co w rozwiązaniu chmurowym.

Kontrola dostępu GreenACS została zaprojektowany tak aby w oparciu o elementy systemu można było budować rozwiązania o zróżnicowanym stopniu skomplikowania. Dzięki temu GreenACS doskonale sprawdzi się jako prosty system rejestracji czasu pracy, system kontroli dostepu jak również zaawansowany system zarządzania ruchem osób i pojazdów w obszarze średnich i dużych obiektów. Najważniejszym elementem systemu jest oprogramowanie które jest dostępny w kilku wersjach. Podstawowe rożnice pomiędzy poszczególnymi pakietami zostały przedstawione poniżej. 

Dostęp poprzez interfejs WWW

Ilość kontrolerów pracujących w ramach jednej instalacji

5

20

500

1.000

1.000

Maksymalna ilość identyfikatorów:

1.000

5.000

20.000

500.000

500.000

Ilość kartotek pracowniczych:

1.000

5.000

20.000

500.000

500.000

Rejestracja czasu pracy:

do 25 osób

do 50 osób

do 100 osób

bez limitu

bez limitu