Mapa ciepła

Moduł map ciepła w oprogramowaniu Eocortex pomaga zoptymalizować koszt użytkowania powierzchni handlowej lub biurowej.

Moduł map ciepła analizuje obszary w których zarejestrowano ruch oraz przedstawia wyniki oznaczone na mapie w odpoiwednim kolorze.

Moduł umożliwia:

  • nałożyć mapę ciepła na rzeczywisty obraz z kamery
  • stworzyć mapę ciepła na planie obiektu
  • sporządzać raporty z analizy natężenia ruchu w określonych przedziałach czasowych

Dzięki modułowi map ciepła możesz wyznaczyć trasy przemieszczania się osób w określonym obszarze.

Pozwoli ci to wyciągnąć wnioski dotyczące:

  • efektywność rozplanowania pomieszczeń handlowych
  • poprawić atrakcyjność ekspozycji towaru
  • podnieść popularność towarów

Na podstawie raportów można poprawić efektywność wykorzystania powierzchni handlowych i zwiększyć zysk.

Mapa ciepła