Kontrole półek sklepowych

Moduł kontroli półek sklepowych pomaga utrzymać półki w sklepie w pełni zaopatrzone. Wykorzystując system monitoringu wideo możemy jednocześnie zapewnić bezpieczństwo i maksymalizować przychody i zachować lojalność klientów.

W ustawieniach modułu kontroli półek sklepowych możemy określić obszar, w którym będzie obserwować zawartość półki.

  • Algorytm oblicza i zapisuje liczbę specjalnych kropek w obszarze. Liczba kropek oznacza pełne wypełnienie półki.
  • Po ustalonych przez Ciebie odstępach czasu (15-60 sek.) Moduł sprawdza półki i określa procent ich zapełnienia towarem
  • Jeżeli moduł wykryje półkę, której zapełnienie jest niższe od zadanego poziomu, wysyła stosowne powiadomienie

Uwaga: gdy moduł wykryje obecność ludzi w obszarze (jest to określone przez obecność ruchu), nie przetwarza ramki, dopóki ruch nie zostanie zatrzymany.

  • Nie musisz zatrudniać wielu pracowników do ciągłego monitorowania zapełnienia półek.

Dzięki kontroli zapełnienia półki:

  • otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o pustej półce poprzez stację kliencką operatora, mailem, w aplikacji mobilnej
  • możesz podjąć na czas działania, aby zapełnić puste półki towarami

W ten sposób będziesz mógł zwiększyć zyski, upewniając się, że towary są dostępne dla każdego klienta.

Monitorowanie zajętości półek