Monitoring telemarketerów

Monitorowanie personelu za pomocą oprogramowania Eocortex pomaga zwiększyć wydajność pracy personelu i zmniejszyć ryzyko związane z czynnikiem ludzkim.

Moduł monitorowania personalnego umożliwia:

  • konfigurację do sześciu stref monitorowania aktywności personelu
  • System rejestruje ruch lub jego brak w strefie monitorowania aktywności w czasie rzeczywistym
  • W przypadku braku ruchu przez zaprogramowany okres, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie poprzez aplikację kliencką, telefon lub e-mail.

Dzięki modułowi Monitorowania Personelu możesz podejmować efektywne decyzje zarządcze związane z:

  • oceną czasu i jakości pracy Twoich pracowników
  • optymalizacją programów motywacyjnych i procesów pracy

W ten sposób możesz poprawić wydajność pracy swoich pracowników i zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepożądanych sytuacji związanych z nieobecnością personelu w miejscu pracy.

Monitorowanie personalne