Regulamin Promocji „Profesjonalny Instalator”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Profesjonalny Instalator”, zwanej dalej „Promocją”, jest Seecom Polska Robert Geisler Dariusz Baksalary Spółka Komandytowa  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 307, NIP: 6972306468, zwana dalej „Organizatorem”. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy powyżej progów promocyjnych. Akcja promocji obowiązuje w punktach sprzedaży Seecom Polska:

1. Biuro Handlowe w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań

2. Biuro Handlowe w Zielonej Górze, ul.Morelowa 11A, 65-434 Zielona Góra

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 sierpnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupów produktów Dahua Technology z aktualnie obowiązującego cennika z wyłączeniem:

– dysków twardych

– produktów oznaczonych w cenniku jako grupa rabatowa C,

– produktów oferowanych w cenach specjalnych

– produktów na indywidualne zamówienie,

W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupów ww. produktów. Każde wydane sto złotych netto jest przeliczane na jeden punkt promocyjny. Punkty zebrane przez uczestnika w trakcie trwania promocji mogą być zamienione na poniższe narzędzia:

Zestawy bitów Nr kat. 4932478903 30 pkt.
Zestawy bity+wiertła Nr kat. 4932478900 30 pkt.
Torba na narzędzia Nr kat. 4931411254 30 pkt.
Dalmierz laserowy Nr kat. 4933459276 50 pkt.
Wyrzynarka Nr kat. 4933431305 100 pkt.
Radio budowlane Nr kat. 4933472114 100 pkt.
Wkrętarka Nr kat. 4933441915 100 pkt.
Zakrętarka Nr kat. 4933459823 150 pkt.
Wkrętarka Nr kat. 4933472116 150 pkt.
Szlifierka kątowa Nr kat. 4933478436 180 pkt.
Wyrzynarka Nr kat. 4933441700 180 pkt.
Zakrętarka Nr kat. 4933464088 210 pkt.
Młotowiertarka Nr kat. 4933451381 250 pkt.

Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca. Klient może odmówić przyjęcie gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką. Gratis może zostać niewydany, jeżeli aktualne stany magazynowe Seecom Polska zostaną wyczerpane. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru, uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punktach Sprzedaży lub przesłać na adres siedziby firmy: Seecom Polska Robert Geisler Dariusz Baksalary Spółka Komandytowa  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 307 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.seecompolska.pl Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.