Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Oprogramowanie do rozpoznawania tablic rejestracyjnych Eocortex służy do analizy ruchu pojazdów. Moduł można wykorzystać do ograniczenia ruchu w określonym obszarze np. parkingu, a także do monitorowania i obliczania ruchu na drogach publicznych.

Moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych umożliwia:

  • dodawać tablice rejestracyjne do bazy danych,
  • tworzyć „czarne” i „białe” listy
  • rejestrować czas i datę rozpoznania, tablicę rejestracyjną
  • eksportować fragment wideo z przejeżdżającego samochodu zarejestrowanego przez kamerę
  • eksportować dane do formatu XLS lub CSV

Dzięki modułowi rozpoznawania tablic rejestracyjnych możesz:

  • zapobiegać wjazdowi nieautoryzowanych pojazdów do określonego obszaru
  • zorganizować automatyczne otwierane szlabany przy wjeździe i wyjeździe z określonego obszaru

W ten sposób możesz zapewnić bezpieczeństwo klientów, pojazdów i obniżyć koszty personelu.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych