Moduł wirtualnych barier i śledzenia w oprogramowaniu do zarządzania wideo Eocortex jest wykorzystywany w celu zminimalizowania strat mienia spowodowanych działaniami osób trzecich oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia aktów terrorystycznych.

Możesz skonfigurować:

  • Minimalny rozmiar obiektów, których ruch musi być monitorowany
  • Maksymalne przesunięcie obiektu z jednej strefy do drugiej nie może przekraczać określonego rozmiaru

Otrzymujesz natychmiastowe powiadomienie poprzez aplikację kliencką, telefon lub e-mail:

  • gdy obiekt przekracza wirtualną barierę (wtargnięcie na teren itp.)
  • gdy obiekt porusza się w okolicy
  • gdy jakiś przedmiot pozostawał w okolicy przez długi czas

Możesz także wyszukiwać w archiwum fragmenty wideo, na którym obiekt przekracza wirtualną barierę lub pozostaje w strefie kontroli.

Dzięki modułowi wirtualnych barier alarmowych możesz wysłać siły bezpieczeństwa, aby zneutralizować intruza, a tym samym:

  • chronić swoją własność
  • zapobiec ewentualnemu atakowi terrorystycznemu
  • zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom

Ponadto można zaoszczędzić przestrzeń dyskową archiwum serwera, konfigurując rejestrację wideo tak, aby nagranie uruchamiało się tylko wtedy, gdy wystąpi zdarzenie alarmowe.

Wirtualne bariery