Zliczanie osób w kolejce

Moduł zliczania osób w kolejce oprogramowania Eocortex pomaga zwiększyć liczbę klientów, gości. Zwiększa satysfakcję i lojalność klientów oraz pozwala zoptymalizować wydatki związane z personelem.

W module zliczania osób w kolejce można skonfigurować:

  • do 6 stref wykrywania kolejek dla każdej kamery
  • ustawić wartość progową liczby osób i czasu ich pobytu w kolejce

Gdy wartość progowa zostanie przekroczona, operator otrzyma natychmiastowe powiadomienie poprzez aplikację kliencką, telefon lub e-mail.

Moduł umożliwia tworzyć raporty o liczbie osób w kolejkach dla dowolnego okresu czasu, strefy i obiektu jako całości.

Dzięki modułowi zliczania osób w kolejce możesz:

  • szybko zaangażować dodatkowy personel i wyeliminować kolejkę
  • dostosować godziny otwarcia sklepu i stworzyć harmonogram pracy swoich pracowników
Zliczanie osób w kolejce