Moduł zliczania osób oprogramowania Eocortex pozwala określić liczbę osób odwiedzających obiekt np. handlowy. Statystyki całkowitego ruchu pozwalają na przeanalizowania frekwencji według miesięcy, dni tygodnia i godzin oraz różne konwersje, na przykład porównanie ilości osób odwiedzających do kupujących.

W oparciu o moduł zliczania osób możesz:

  • tworzyć raporty i wykresy w rozbiciu na godziny, dni, miesiące, lata na podstawie danych z różnych kamer
  • eksport danych do formatu CSV

Dzięki modułowi zliczania osób możesz:

  • dostosować godziny pracy swojej firmy lub zakładu
  • dostosować harmonogram pracy swoich pracowników
  • ocenić skuteczność działań marketingowych
  • ocenić efektywność swojego personelu podczas pracy z gośćmi

Możesz w ten sposób zoptymalizować swoje wydatki i podnieść wydajność personelu oraz działań marketingowych

Zliczanie osób